kursovaya._rynochnaya_ekonomika_avtosohranennyy.docx